Turistička organizacija grada Prokuplja

Turistička organizacija grada Prokuplja počela je sa radom 01.01.2020.godine i
njena delatnost je unapređenje i promocija turizma grada Prokuplja.

Adresa: Jug Bogdanova 132, 18400 Prokuplje
Telefon: 027 33 41 41
e-mail: turizam.prokuplje@gmail.com
PIB: 111792171
MB: 17923048
JBKJS: 74903

 

ГРАД ПРОКУПЉЕ